RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvode "svart"

Diskussion om arvoden.

Jag är god man till en nära anhörig. Hen har haft två tidigare gode män. När jag går igenom års/slutredovisningarna ser jag att ingen av dom betalat in skatt,arbetsgivaravgift, ej heller lämnat förenklad arbetsgivardeklaration till skatteverket. De har alltså tagit ut sina arvoden "svart". Är det vanligt att det går till så?
De har också hittat på utförda saker i sin redogörelse för uppdraget, allt för att få mer betalt.
Eva
13 jun 2018 13:05

Förmodligen har överförmyndaren missat detta i årsredovisningen. Man ska nämligen betala skatt och arbetsgivaravgifter. Du hittar också andra oklarheter. Jag tycker att du bör kontakta överförmyndarens kansli och berätta om dina iakttagelser.
Tommy Ekman
13 jun 2018 14:27

Överförmyndarförvaltningen är medveten om samtliga felaktigheter, men tar inte på sig något ansvar för att de godkänt felaktiga redovisningar. De godkände till och med en sluträkning med en differens på 3000:-, och ansåg att gode mannen gjort ett utmärkt arbete. Kontaktade även Länsstyrelsen och fick svaret att det var en sån liten summa, inget att göra åt. Och anvisningarna för års/sluträkningar är ingen lag, så det verkar inte vara så noga om redovisningarna inte stämmer. Skatt ,arbetsgivaravgift och förenklad arbetsgivaravgift har jag betalat/skickat till skatteverket i efterskott. med påföljd att det blir kostnadsränta på skattekontot.
Eva
14 jun 2018 13:13

Skatten skulle ha dragits från inkomsten din företrädare fick i uppdrag som ställföreträdare. Om du betalar in den i efterhand, och inte drar skatten från din företrädares arvode, blir det fel. Du bör informera din företrädare om att de glömt skatter och arbetsgivaravgifter, samt om att du informerar Sktteverket om att det råkat bli fel hos företrädaren, sant att du gjort fel när du försökt rätta till saken. (Din huvudman får nu betala in för mycket pengar mot vad hen ska göra. Sannolikt rättar Skatteverket till detta).

Vad gäller differensen om 3.000kr tycker jag också att det är en stor summa, om det enbart gäller ett år. Kan huvudmannen höras och förstå vad saken gäller så kan du naturligtvis fråga din huvudman om det finns något hen vill du ska göra? Men det kan också finnas rättmätiga orsaker som gör att överförmyndarens och länsstyrelsens granskning anser att differensen är godtagbar? Finns det inte någon uppenbar svindel att belägga ser jag inte vad mer du kan göra? Du har gjort vad du kan och ska nu koncentrera dig på att jobba framåt i ärendet.
Tommy Ekman
15 jun 2018 09:04

Arvodena är uttagna innan jag blev god man. Alltså redan utbetalda, 2016 och 2017. Jag har haft kontakt med Skatteverket och fått hjälp med att beräkna kostnadsränta . Kostnadsräntan begär jag att fd ställföreträdare ska betala. Eftersom jag i efterhand skickat in arbetsgivardeklaration så kommer ersättningen bli förtryckt som inkomst på deras deklaration.
Eva
15 jun 2018 10:17

Då är det fd god man som ska betala in skatten - inte din huvudman.
Tommy Ekman
15 jun 2018 13:08