RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvode som inte kan tas ut

Diskussion om arvoden.

Jag har förstått att det är ganska vanligt att det av olika skäl inte går att få ut det arvode överförmyndaren har beslutat om (arvode som huvudmannen ska betala alltså). Är det någon som har erfarenhet av sådana fall? Hur gör ni?
anders lindblom
01 nov 2011 00:15

Först överklagade jag Överförmyndarens beslut till Tingsrätten och fick avslag. Jag sade ifrån mig uppdraget men blev övertalad att bli förvaltare. Det tredje årets arvode betalade öf, men huvudmannen hade skuld till mig för två år. Jag tog ut småsummor under de två följande åren och betade på så sätt av hans skuld. Nu har vi kommit i fas och jag kan få mitt arvode vid rätt tidpunkt. I mitt fall var det tålamod som gällde.
mohrin
03 nov 2011 09:19

Kolla om din huvudman har rätt till handikappersättning för att täcka bla godmansarvodet- söks hos Försäkringskassan.
Elizabeth
03 nov 2011 11:36

Ibland är det omöjligt att få ut arvodet. Jag överklagade hos Överförmyndaren, sen hos Tingsrätten och som sista instans Svea hovrätt som inte gav mig prövningstillstånd. Jag har tagit upp sen dess summan som skuld på varje årsredovisning för den är ju beslutad som skuld till mig. Jag kommer att ha skulden kvar på
redovisningen så länge den inte är betald. Något har jag kunnat ta ut så lite minskar den per år. Åren efter överklagandet betalar Öf så nu redovisningen är det vanlig ordning igen.
ingrid gutemyr
04 nov 2011 11:25

Precis som Anders skriver är det oacceptabelt att en god man skall få kömpa för sina pengar. Arvodet är ju lågt i sig, vilket ju vi alla vet och säkert också accepterar. Men vi accepterar inte att det inte kan betalas ut, oavsett vem som skall betala. I vår FFS-förening hade vi för ett par år sedan en motion till årsmötet där förslagsställaren menade att kommunen borde betala ut till alla gode män och sedan i efterhand kräva huvudmannen. Men det gick inte att genomföra enligt kommunen men jag har sedan hört att det tillämpas i bl a Norrköping. Kan det vara så. Finns det någon från Norrköping som kan svara?
Göran Svärd
05 nov 2011 17:06

Om huvudmannen har inkomster som överstiger beloppsgränsen men lever under skuldsanering kan kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt kan huvudmannen få mer pengar över till att betala arvodet med.
isabelle westerlund
06 nov 2011 11:30

Även vid uträkning av hemtjänstavgift till kommunen ska hänsyn tas till om huvudmannen betalar arvode själv till sin gode man. Glöm inte att det är den totala utgiften som ska med dvs inkl arbetsgivaravgift.
Och så är jag lite nyfiken på hur det blir med arbetsgivaravgiften i Norrköpingsmodellen. Den måste ju betalas av kommunen i och med att de betalar ut arvodet, men krävs huvudmannen även på den delen sedan??
Elizabeth
08 nov 2011 17:14

"Jag har för närvarande över 13 000 kronor som inneliggande för förra årets arbete och som jag inte har en chans att få ut. För årets arbete kommer siffran att stiga." skriver en god man i södra Sverige till RFS. Överförmyndaren har inte skickat henne något svar på hennes skriftliga fråga om detta.
karin
16 nov 2011 08:50

I dag den 13 mars 2012 har jag suttit och funderat på detta med 2,6 bb hur i all världen man kan anse att det räcker till för att en Hm ska kunna betala för den insats en GOD MAN /FÖRVALTARE. Inkomstnivån har inte ökat ej heller pensionerna står i kostnadsläge mot utgifterna och för inte tala om hyrorna som ökar med många %. Vi får inte spara ihop till vårt arvode, vi får inte skapa skuld för vår Hm speciellt om Hm har skuldsanering. Skriver detta utan att har gjort någon särskild utredning men för mig räcker det att ha lämnat in årsräkningar för den Hm jag har och dom har inga höga inkomster eller sparpengar att ta av. Så när beslutet kommer tillbaka så vet jag att det blir en strid att ta upp med överklagande och väntande för att få ut arvodet. Nu säger man ju att detta är ett ideellt uppdrag och ja tills man har undertecknat åtagandet är det ju så. Efter undertecknandet så är ett lagreglerat uppdrag och då faller ju ordet ideellt direkt. Det enda ideella i det hela är det extra man utför för Hm som inte arvoderas. T o m att numer håller faktiskt överförmyndaren med om detta och gömmer sig inte bakom det ideella.
ingrid gutemyr
15 mar 2012 18:44

Jag har en längre tid övervägt att börja verka som god man för en eller ett par-tre hm, så jag hittad denna sida och blev minst sagt förskräckt över det synsätt som myndigheterna har på de "Goda männens" rättigheter. Att helt överlåta den ekonomiska risken på Gode Mannen verkar ju helt absurt. Det finns ju ändå en röd tråd genom behovet av dessa som säger att ett flertal av hm inte besitter full förmåga at hantera sin ekonomi. Detta kan enkelt leda till att det inte finns pengar att betala "Gode mannen" med. Det verkar ju framgå av det jag läst. Vad är den gode mannens möjligheter? Ska man gå till kronofogden och till slut, kan man försätta hm i konkurs? Är hm en arbetsgivare i lagens mening? Har man "lönegaranti" när "arbetsgivaren" dvs hm går i kk. Läste för en tid sedan att det är svårt att få folk att engagera sig som GM. Nu förstår jag varför. Här måste till rejäl uppstyrning i flera frågor. Jag "passar" tills att lagstifteren föreskriver att kommunen tar ansvar för löneutbetalningen.
Mikael
12 apr 2012 12:59

I Tibro, Karlsborg, Tidaholm och Tranemo förskotterar kommunen arvodet i de fall huvudmannen ska betala. Ställföreträdarna i dessa kommuner skall inte betala in sociala avgifter eftersom detta ombesörjs av kommunen.

Någon borde driva detta hårt så det sker i ALLA kommuner.
Det kan väl inte vara riktigt att våra huvudmän ska klassas som arbetsgivare?????
EveSve
16 dec 2013 17:07

Hej EveSve!
Kan du mejla lite mer information om detta till mig.
Hälsningar
God Mans- och Förvaltarföreningen i Malmö
Kassör
Gunnar Andersson
Amiralsg. 85 D
21437 Malmö
Tel.040-6111618
Mob. 0730328736
gunnar.a@dadeln.se
Gunnar Andersson
17 dec 2013 12:47

Som en sakupplysning vill jag skriva att det finns ett skäl som gör att detta sätt inte används av fler överförmyndare. Förskottering av arvode skulle kunna jämställas med att kommunen lånar ut pengar till huvudmannen, vilket skulle vara att gynna en enskild medborgare, och det är inte tillåtet enligt kommunallagens regler. Vad jag vet har det dock inte prövats i domstol och det finns därför ingen säker tolkning i dagsläget. Om det är någon som vet om att detta har prövats tar jag gärna emot mer information om det.
Linda Fröström
20 dec 2013 09:00

När jag har frågat "min" överförmyndarenhet (som styr över både ja- och nejsägare) så säger dom att dom inte kan påverka kommunernas ställningstagandet.
Jag tror att jag förstår den komplicerade juridiken men ändå inte.
Det är ofta sjuka människor vi talar om.
HM kan bo på olika sätt där hyran betalas av kommunen till den "riktige" hyresvärden. Sen skickar kommunen räkning till HM.
HM kan även gå till kommunens matsal och äta på räkning där kommunen förskotterar maten.
Jag ser ingen större skillnad gentemot utbetalningen av arvode.
EveSve
21 dec 2013 05:50

Jag har ett annat, fast likande problem. Jag hade lagt undan pengar till arvode på ett särskilt konto, som min huvudman nu i januari tömde totalt, inte en krona kvar. Hm tycker dessutom att jag inte ska betala räkningar utan hm vill ha pengarna själv till anna (ospecificerat). Detta har lett till att jag bett att få avsluta mitt uppdrags om god man. Hur kan jag nu få ut arvodet? Har någon haft likande problem?
ElisabetM
30 mar 2015 14:40

Ja, det har hänt mig vid två tillfällen, jag har vid båda ansökt om förvaltare förordnande, vilket jag också har fått och då är problemet löst.
Jag tror att ganska många haft likartade problem.
Gunnar Andersson
18 maj 2015 08:53

Om det fattats beslut om att hm ska betala arvodet och det saknas medel löpande brukar jag sluta betala räkningar till kommunen eller andra offentliga kravställare. Viktigt att betala hyror och annat (om det inte är ett kommunalt boende). Arvodet är en prioriterad fordran och det är bättre att en hm står i skuld till kommunen än till sin stf.
Förvaltare
21 maj 2015 10:43

Läser i en tråd att "vi inte får sparar till vårt arvode", vill gärna veta hur gutemyr tänker kring det? För om du som God Man öppnar ett sparkonto i hm namn och sparar undan varje månad, då har du till arvodet. I samråd med din hm och ÖFs goda minne. Hur ska du annars få ihop till ditt arvode?
a-c
06 dec 2015 21:55