RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvode från dödsbo

Diskussion om arvoden.

En HM som jag haft avled för en tid sedan och sluträkning har skickats, granskats och godkänts. Nu skall jag då få mitt arvode...trodde jag.....Då min huvudman saknar Släkt/arvingar gick ärendet till Stockholms Stads ansvariga för bouppteckningar. Dit skickar jag all post/räkningar osv för att de skall åtgärda det inkomna, så även min arvodesutbetalning. Då jag inte hört något från dem på en månad ringde jag och frågade hur det går med betalningarna. Då fick jag en "luddig" förklaring att deras uppgift inte var att betala ut den typen av ersättningar. Deras uppgift var att ta fram företrädare för dödsboet och låta dom sköta betalningarna. Det skulle utses en "God man" för dödsboet, och denne skulle jag få vända mig till. Jag tog upp det med Överförmyndaren i Stockholm, och han blev häpen över deras agerande. Hans åsikt var att ÖFM var en granskande myndighet och att deras uppgift var att företräda dödsboet och betala de räkningar/krav som ställdes på dödsboet.....
Suck.......ytterligare framställs ett God mansuppdrag som nåt sekunda som kan lösas senare.....
Petbav
06 feb 2014 12:28

Det här handlar om två olika typer av gode män. Du är utsedd av ÖFM och det uppdraget upphörde när HM avled. När en HM inte har anhöriga kan bouppteckningsansvariga i kommunen hjälpa till att sköta det praktiska fram till dess det är utrett att inga släktingar finns. De anmäler då det till Kammarkollegiet Efter att en anmälan kommit in till Kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man (som inte har med ÖFM att göra) som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet. Förmodligen är det då väntan på tillsättningen av denna gode man som avsågs. Om du inte har fått något besked än kan du därför kontakta kammarkollegiet. Det finns mer att läsa på http://www.kammarkollegiet.se/arvsfondsdelegationens-kansli/avveckla-dodsbo
Linda Fröström
13 feb 2014 08:56