Arvode - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arvode

Diskussion om arvoden.

Jag har två frågor gällande arvodet.

Jag fick arvodebeslut för den förra gode mannen.
Han har inte tagit ut sitt arvode från 2014. Så jag ska nu betala ut 2 st arvoden till han. Jag har fått arvodebesluten från ÖF.
Det från 2015 är underskrivet av dem.
Men det som är från 2014 är inte det utan är mer som en kopierad kopia.
Nu undrar jag då jag behöver betala ut arvodet från ÖF -spärrat konto om båda dessa kommer att godkännas på banken?

Om jag betalar ut arvode i januari månad till den förra gode mannen. Ska jag då betala in till skatteverket i Februari innan den 12:de?

Tack för er hjälp :)
C
26 jan 2016 10:03

Hej!
Jag tycker att du ska be att få ett underskrivet beslut hos Öf. Finns det pengar att betala med så begär du uttagsmedgivande från konto med Öf-spärr för hela summan inkluderande sociala avgifter (och den skatt du ska dra ifrån och betala in). Arbetsgivaravgifterna går bra att betala månaden efter du gjort utbetalningen till din företrädare. SKV har bra hjälpblankett och instruktioner på hur man gör på sin hemsida.
Tommy Ekman
26 jan 2016 14:55

Du skall endast betala ut arvode baserat på ett av ÖFN undertecknat beslut. Beställ ett sådant från ÖFN.
Detta beslut gör sedan att du kan ta ut pengar från ÖFN-spärrat konto hos banken, dvs du behöver inte skicka in någon särskild begäran om uttag till ÖFN. .

Betala ut arvodet, kostnadsersättning, skatt och arbetsgivaravgift så snart du har möjlighet.

Deklarationen till skattemyndigheten bör du också skicka in så snart du har möjlighet. Du skall i deklarationsblanketten ange vilken månad då du betalade till Skatteverket.
Det finns ingen regel som säger att du skall betala innan t ex den 12:e månaden efter.

Lycka till!
Christina
26 jan 2016 18:42

Tack för era svar :)

Tror ni banken godkänner den kopia som inte ser ut som original gällande underskrift på det ena arvodebeslutet från 2014.

Fick med ett underlag till arvodebeslutet där jag ska skicka in och godkänna eller godkänna med korrigeringar. Men detta är som det slutliga beslutet så jag kan betala ut arvodet nu eller postar jag in för att inväntar vidare besked?
Sen min sista fråga om jag väljer att ta ut pengar från det ÖF spärrade kontot till arvodet. Blir det krångligt om jag tar ut skatter och sociala på det vanliga transaktionskontot?
C
01 feb 2016 09:50

Hej! Vad ska du ha arvodesbeslut till om du tar ut pengarna från överförmyndare spärrat konto? Det allra enklaste är att du begär ett uttag från överförmyndarspärrat konto hos överförmyndaren på det exakta beloppet arvodet uppgår till, inkluderande arbetsgivaravgifter. Därefter går du till banken och tar ut dom pengarna från kontot med öf-spärr. på så sätt får du också en enklare bokföring.

Att spekulera i vad din bank godkänner och inte godkänner kan ingen göra. Vi har olika erfarenheter av vad bankerna begär. Är man väl känd hos banken så kan kopior går bra. Om inte brukar det begära original.

Det allra enklaste för dig själv, och för överförmyndaren, är att du gör ett enda uttag. Detta underlättar bokföringen och redovisningen.
Tommy Ekman
01 feb 2016 10:54

Hej Tommy,

Du menar att jag ska begära ett uttag från ett ÖF-spärrade konto till transaktionskontot på detta?
Istället för att ta med arvodebesluten till banken och ta ut arvode och arbetsgivaravgifterna på det sättet?

Jag fick precis innan göra en överföring från ÖF spärrat konto till transaktionskontot då jag behöver till löpande utgifter. Synd att jag inte hade dessa beslut lite tidigare. :P
C
01 feb 2016 11:14

För om jag tar arvodebesluten till banken så gör jag väl överföring till Godman transaktionskontot först och därefter sköter jag sen utbetalning till Skatteverket och den f.d. gode mannen därifrån?
C
01 feb 2016 11:22

Du kan inte ta ut från konto med Öf spärr utan medgivande. Jag förstår inte omvägen via transaktionskonto? Finns ingen anledning om du har medgivande att ta ut till arvode. Det är enklast.
Tommy Ekman
01 feb 2016 11:35

Det här var lite svårt att förklara via skrivledes.

På själva arvodebeslutet står att i det fall man behöver ta ut medel från ÖF spärrat konto för arvode och andra avgifter så fungerar detta också som ett uttagsmedgivande.
Vilket jag önskar göra.

Men då det ska delas upp för arvode och till avgifter till skatteverket. Kan jag säga på banken att den här summan ska betalas ut till goda mannen och den här ska in till Skatteverket och lösa allt där eller tar jag in pengarna till transaktionskontot först för att jag sen ska kunna göra denna fördelning av summan till goda mannens konto och Skatteverket?
C
01 feb 2016 12:57

Det finns en hjälpblankett där du kan skriva in vem som ska ha vilka pengar.
Lämna fram den tillsamman med arvodesbeslutet så betalar banken in pengarna till dig och skatteverket och ger dig kvitto på inbetalningarna.
Varför krångla till det?
EveSve
01 feb 2016 18:13

Tack. Det är första gången jag ska göra på detta sättet och flera arvoden som ska betalas ut från både föregående och detta året.
Så därför jag känner mig lite osäker.

Du tänker på hjälpblanketten på skatteverket där jag kan fylla i siffrorna i förväg. Men då behöver jag hämta ett OCR nummer från Skatteverket också på deras hemsidan. Redan innan jag går till banken och ordnarallt?

Tack.
C
02 feb 2016 16:03

OCR-numret kan nog vara till hjälp, men jag tror nog banken också kan trolla fram det om det behövs.
Det arvodesbeslut jag fått hem ser närmast ut som den där hjälpblanketten.
Ronnie
02 feb 2016 17:12

Länk till skapande av OCR-nummer:
http://www.skatteverket.se/ocr
Länk till hjälpblankett:
http://www.skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680006772.html
I dom arvodesbeslut jag får hem står inga siffror för sociala avgifter.
Dom får jag räkna ut själv.
Länk till förenklad arbetsgivardeklaration:
http://www.skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680006744.html
EveSve
03 feb 2016 07:27

Tack EveSve :D
C
03 feb 2016 10:15