RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En plats på webben för gode män och förvaltare

Godmanskap.se

Välkommen till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats för gode män och förvaltare!

 • RFS gör debattinlägg i DN

  De flesta gode män gör utmärkta insatser trots bristen på stöd, skriver Agneta Zedell, RFS tidigare förbundsordförande, i ett debattinlägg som publicerats i Dagens nyheter. Läs debattinlägget här.
  RFS gör debattinlägg i DN
 • Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna

  Kvällens Uppdrag granskning ska handla om ytterligare en god man som misskött sig. RFS välkomnar debatt, men önskar en nyanserad sådan innan slutsatser dras kring godmanskapets framtid. RFS erfarenhet är att flertalet gode män är seriösa och gör betydande insatser. Läs RFS pressmeddelande här.
  Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna
 • Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

  Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt, om bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser, vill RFS kommentera situationen. Läs förbundets pressmeddelande.
  Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras
 • RFS yttrar sig om betaltjänster

  RFS har lämnat svar till Finansdepartementet med anledning av remiss gällande betaltjänster. RFS föreslår att personer som står under förvaltare ska nekas att öppna betalkonto. Förbundet anser också att lagstiftaren bör garantera tillgång till kostnadsfri kontanthantering för personer med ställföreträdare.
  RFS yttrar sig om betaltjänster
 • "Finns inte utrymme för nostalgi"

  Idén om lokalt samarbete väcktes av Lunds godmansförening med ordförande Gösta Eklund i spetsen. När föreningen presenterade RFS rollkollsmaterial och Rättssäkerhetsprojektets metodbok väcktes genast ett intresse hos överförmyndarnämnden.
  "Finns inte utrymme för nostalgi"
 • Forum för samarbete i Lund

  RFS var med när första steget till lokal samverkan kring frivilliga samhällsarbetare togs i Lund. Efter grupparbetena blev det tydligt att alla tyckte det var en god idé att skapa ett gemensamt forum - för att samarbeta kring rekrytering och inspiration.
  Forum för samarbete i Lund
 • Ny ombudsman med fokus på socialtjänst

  Laila Wold är RFS nya ombudsman inom socialtjänstområdet. Laila är även projektassistent i Rollkoll och svarar på frågor från gode män och stödpersoner.
  Ny ombudsman med fokus på socialtjänst
 • Introduktion för gode män till ensamkommande barn

  Nu finns skriften Nytt liv i Sverige i en ny uppdaterad version. Syftet med skriften är att ge en introduktion till uppdragen god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Skriften har tagits fram i samarbete mellan RFS och Svenska Röda Korset.
  Introduktion för gode män till ensamkommande barn
 • Uppdrag: att nå fler frivilliga samhällsarbetare

  RFS ringde upp Thomas Jonsland, Socialstyrelsens projektledare för ett regeringsuppdrag som går ut på att analysera situationen i kommunerna när det gäller rekrytering av bland annat gode män för ensamkommande barn och kontaktpersoner. Socialstyrelsen ska även planera och genomföra nationella informationsinsatser.
  Uppdrag: att nå fler frivilliga samhällsarbetare
 • Viktigt med rätt information från början

  I kommande nyhetsbrev tipsar Anders Dahlgren, god man för ensamkommande barn, om vad som kan vara bra att tänka på vid ett nytt uppdrag. Anders är till exempel noga med att förklara att han inte är en tjänsteman som ska fatta beslut, utan är en vanlig samhällsmedborgare som gör det här frivilligt.
  Viktigt med rätt information från början

Notiser utifrån

 • Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt

  2016-08-25 Forskningsprojekt söker intervjupersoner som i samband med asylprocessen upplevt problem med exempelvis fingeravtryck.
  Intervjupersoner sökes av forskningsprojekt
 • JO kritiserar överförmyndare

  2016-08-25 JO riktar kritik mot Överförmyndarnämnden i Sundsvall för omfattande brister i sin handläggning av ett godmansärende, uppger Svt Västernorrland.
  JO kritiserar överförmyndare
 • Misstänker du människohandel?

  2016-08-24 Har du ett frivilliguppdrag där du misstänker prostitution eller människohandel? Kontakta Länsstyrelsens stödteam för råd och vägledning.
  Misstänker du människohandel?

Kalender

Västerås: Studiecirkel för gode män/förvaltare 2016-08-24 klockan 13:00 - 2016-09-13 20:30
Nyköping; Medlemsträff 2016-08-31 klockan 18:30 - 21:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2016-09-05 klockan 18:00 - 20:00

Relaterat

Lagar och regler

Godmanskap checklista A-Ö

Kunskapsbanken

ORDFÖRANDE HAR ORDET

"Metodboken har blivit en dörröppnare med avgörande betydelse för den respekt RFS numera möts av..."

Läs ledaren