RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En plats på webben för gode män och förvaltare

Godmanskap.se

Välkommen till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats för gode män och förvaltare!

 • Domar till stöd för att få ut adressuppgifter

  2017-06-02 Två rättsfall kan användas som stöd för lokalföreningar som vill få ut post- eller mejladresser till gode män från överförmyndaren, för att skicka information om föreningen till nya gode män.
  Domar till stöd för att få ut adressuppgifter
 • Se Rollkolls faktafilm!

  Se Rollkolls faktafilm om god man och förvaltare - i relation till andra aktörer kring huvudmannen. Använd gärna i utbildning, till exempel i föreningen!
  Se Rollkolls faktafilm!
 • Uppdatering i Rollkollsmaterialen

  Nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017. Därför har texten i Rollkolls rosa material uppdaterats om anhörigas roll. Ladda ner som pdf här.
  Uppdatering i Rollkollsmaterialen
 • Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering

  RFS håller med SKL om att det finns skäl till att i grunden reformera överförmyndarsystemet. RFS ser dock ett stort värde i att behålla det frivilliga inslaget i uppdragen och anser att problemet är att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med frågan.
  Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering
 • RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande

  RFS har i remissvar lämnat synpunkter på utredningen Ett modernare utsökningsförfarande gällande de delar som berör gode män/förvaltare och deras huvudmän.
  RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande
 • Barnets rätt att påverka

  I RFS projekt Min rätt – Din roll är ensamkommande barns möjlighet att påverka gode mannens insats en viktig fråga. För att barnet ska kunna vara delaktig måste barnet till att börja med känna till sina rättigheter, berättar Elin Molander, projektledare.
  Barnets rätt att påverka
 • RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd

  I en skrivelse till Justitiedepartementet belyser RFS viktiga aspekter kring godmansuppdraget som utelämnats i regeringens lagförslag om nya grunder för uppehållstillstånd rörande studier. RFS förslår bland annat att alla ensamkommande barn som fyllt 18 år ska erbjudas en kontaktperson.
  RFS yttrar sig om nya grunder för uppehållstillstånd
 • Debattartikel: "Förbättra rättssäkerheten för dem som får hjälp av god man"

  RFS har konkreta förslag för att förbättra rättssäkerheten för den som får hjälp av god man, skriver Jenny Ögren i en debattartikel i ETC nättidning.
  Debattartikel: "Förbättra rättssäkerheten för dem som får hjälp av god man"
 • Pressmeddelande: Låt ensamkommande behålla god man!

  P4:a Göteborg rapporterar att överförmyndaren i Göteborg entledigar gode män till ensamkommande barn när åldern skrivs upp av Migrationsverket. RFS är kritisk och anser att ensamkommande barn ska få behålla sin gode man i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft
  Pressmeddelande: Låt ensamkommande behålla god man!

Notiser utifrån