RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En plats på webben för gode män och förvaltare

Godmanskap.se

Välkommen till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats för gode män och förvaltare!

 • Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

  Just nu berörs flertalet gode män till ensamkommande barn av sänkta arvoden. RFS vänder sig emot att arvoden sänks under pågående uppdrag och tror att stat och kommun missar dess symboliska värde.
  Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara
 • Min förvaltare är fantastisk

  Aldrig en förvaltare! Det var Rebeckas första reaktion när det kom på tal. Nu, fem år senare, beskriver hon sin förvaltare med idel lovord.
  Min förvaltare är fantastisk
 • Frivilliga som står kvar

  Jenny Ögrens ledare i årets tredje nyhetsbrev handlar om att gå mellan uppdragen som frivillig samhällsarbetare. Det gemensamma som frivillig samhällsarbetare handlar just om att vara medmänniska och att finnas där, sammanfattar hon.
  Frivilliga som står kvar
 • RFS kommenterar länsstyrelsernas redovisning

  I fredags lämnade länsstyrelserna förslag till regeringen kring förbättrad tillsyn och stöd till överförmyndarna. Flera av förslagen välkomnas av RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Men vi hade önskat fler konkreta åtgärder – särskilt kring utbildningsfrågan.
  RFS kommenterar länsstyrelsernas redovisning
 • Domar till stöd för att få ut adressuppgifter

  Två rättsfall kan användas som stöd för lokalföreningar som vill få ut post- eller mejladresser till gode män från överförmyndaren, för att skicka information om föreningen till nya gode män.
  Domar till stöd för att få ut adressuppgifter
 • Se Rollkolls faktafilm!

  Se Rollkolls faktafilm om god man och förvaltare - i relation till andra aktörer kring huvudmannen. Använd gärna i utbildning, till exempel i föreningen!
  Se Rollkolls faktafilm!
 • Uppdatering i Rollkollsmaterialen

  Nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i kraft den 1 juli 2017. Därför har texten i Rollkolls rosa material uppdaterats om anhörigas roll. Ladda ner som pdf här.
  Uppdatering i Rollkollsmaterialen
 • Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering

  RFS håller med SKL om att det finns skäl till att i grunden reformera överförmyndarsystemet. RFS ser dock ett stort värde i att behålla det frivilliga inslaget i uppdragen och anser att problemet är att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med frågan.
  Replik på SKL:s skrivelse om professionalisering
 • RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande

  RFS har i remissvar lämnat synpunkter på utredningen Ett modernare utsökningsförfarande gällande de delar som berör gode män/förvaltare och deras huvudmän.
  RFS yttrar sig om ett modernt utsökningsförfarande
 • Barnets rätt att påverka

  I RFS projekt Min rätt – Din roll är ensamkommande barns möjlighet att påverka gode mannens insats en viktig fråga. För att barnet ska kunna vara delaktig måste barnet till att börja med känna till sina rättigheter, berättar Elin Molander, projektledare.
  Barnets rätt att påverka

Notiser utifrån