RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En plats på webben för gode män och förvaltare

Godmanskap.se

Välkommen till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats för gode män och förvaltare!

 • Projekt med stor spridning

  Att Rollkolls material fått så stor spridning visar på att det verkligen finns ett behov av att reda ut roller, berättar projektledare Elin Molander. Även om projektet avslutas i september i år kommer RFS arbeta för att hitta finansiering för projektets fortlevnad i någon form.
  Projekt med stor spridning
 • RFS gör debattinlägg i DN

  De flesta gode män gör utmärkta insatser trots bristen på stöd, skriver Agneta Zedell, RFS tidigare förbundsordförande, i ett debattinlägg som publicerats i Dagens nyheter. Läs debattinlägget här.
  RFS gör debattinlägg i DN
 • Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna

  Kvällens Uppdrag granskning ska handla om ytterligare en god man som misskött sig. RFS välkomnar debatt, men önskar en nyanserad sådan innan slutsatser dras kring godmanskapets framtid. RFS erfarenhet är att flertalet gode män är seriösa och gör betydande insatser. Läs RFS pressmeddelande här.
  Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna
 • Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

  Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt, om bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser, vill RFS kommentera situationen. Läs förbundets pressmeddelande.
  Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras
 • RFS yttrar sig om betaltjänster

  RFS har lämnat svar till Finansdepartementet med anledning av remiss gällande betaltjänster. RFS föreslår att personer som står under förvaltare ska nekas att öppna betalkonto. Förbundet anser också att lagstiftaren bör garantera tillgång till kostnadsfri kontanthantering för personer med ställföreträdare.
  RFS yttrar sig om betaltjänster
 • "Finns inte utrymme för nostalgi"

  Idén om lokalt samarbete väcktes av Lunds godmansförening med ordförande Gösta Eklund i spetsen. När föreningen presenterade RFS rollkollsmaterial och Rättssäkerhetsprojektets metodbok väcktes genast ett intresse hos överförmyndarnämnden.
  "Finns inte utrymme för nostalgi"
 • Forum för samarbete i Lund

  RFS var med när första steget till lokal samverkan kring frivilliga samhällsarbetare togs i Lund. Efter grupparbetena blev det tydligt att alla tyckte det var en god idé att skapa ett gemensamt forum - för att samarbeta kring rekrytering och inspiration.
  Forum för samarbete i Lund
 • Ny ombudsman med fokus på socialtjänst

  Laila Wold är RFS nya ombudsman inom socialtjänstområdet. Laila är även projektassistent i Rollkoll och svarar på frågor från gode män och stödpersoner.
  Ny ombudsman med fokus på socialtjänst
 • Introduktion för gode män till ensamkommande barn

  Nu finns skriften Nytt liv i Sverige i en ny uppdaterad version. Syftet med skriften är att ge en introduktion till uppdragen god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Skriften har tagits fram i samarbete mellan RFS och Svenska Röda Korset.
  Introduktion för gode män till ensamkommande barn
 • Uppdrag: att nå fler frivilliga samhällsarbetare

  RFS ringde upp Thomas Jonsland, Socialstyrelsens projektledare för ett regeringsuppdrag som går ut på att analysera situationen i kommunerna när det gäller rekrytering av bland annat gode män för ensamkommande barn och kontaktpersoner. Socialstyrelsen ska även planera och genomföra nationella informationsinsatser.
  Uppdrag: att nå fler frivilliga samhällsarbetare

Notiser utifrån