RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS fördjupar godmansdebatten

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-02-08

Relationen mellan huvudman och god man bygger på tillit och förtroende. Drivkraften för den gode mannen är att bidra till huvudmannens bästa. Tyvärr domineras media återigen av en negativ bild av dessa uppdrag.

Strax före jul visade SVT:s dokumentär ”Konsten att stjäla utan att åka fast” upprörande exempel på hur huvudmän råkat illa ut. Att samvetslösa bedragare utnyttjar sin huvudman är hemskt för den drabbade. Det gör också att tilliten för hela systemet skadas.

Många gode män känner sig också orättvist utpekade som kriminella. Det är sorgligt eftersom vi vet att majoriteten av de gode männen är seriösa och gör fantastiska insatser för sina huvudmän. 

RFS arbetar ständigt med att sprida en mer nyanserad bild av gode män och förvaltare – via media, beslutsfattare och andra aktörer. I samband med negativ uppmärksamhet kring uppdragen kontaktar vi aktuella redaktioner och sänder ut pressmeddelanden. Det uthålliga arbetet upplever vi gett resultat på så vis att media numera ofta kontaktar oss. Fokus har också flyttats till att granska hur överförmyndarna ger stöd och genomför kontroll. 

RFS ger också förslag på konstruktiva lösningar. Till exempel behövs ett nationellt uppföljnings- och tillsynssystem för att skapa rättssäkerhet för huvudmannen. Det är också nödvändigt med en metod som gör att kommunerna har möjlighet att arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av uppdragen.

Sedan känner vi alla till att medias logik gör att problem och avslöjanden framförallt ges plats i nyheterna, snarare än fördjupning och problematiserande. Här kan vi alla bidra till nyanserna! Du som medlem i RFS kan skriva en insändare till din lokala tidning. Föreningen kan kontakta lokala redaktioner och föreslå att de lyfter positiva exempel på frivilliga samhällsarbetare som gör skillnad. 

Jenny Ögren
Förbundsordförande

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 1 2017