Rättssäkerhetsprojektet - min stolthet - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rättssäkerhetsprojektet - min stolthet

Agneta Zedell, RFS ordförande2016-04-13

Det har hunnit gå 10 år sedan jag först tog plats vid RFS styrelsebord. Jag vågar påstå att det är en helt annan verksamhet idag än det var 2006. 

Det samarbete som utvecklats mellan i första hand Gunilla Sundblad, vår förbundssekreterare, och mig har varit fruktbart och givande på ett oerhört stimulerande sätt. Kansliet har utvecklats till en professionellt högpresterande arbetsgrupp och beröm har östs över oss från samarbetspartners från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Kriminalvården, Arvsfonden och inte minst från vår auktoriserade revisor, som tycker att vi lyckas få ut otroligt mycket verksamhet för våra ganska begränsade medel.

Det jag är mest stolt och glad över är givetvis den utvecklingsinriktade helheten, men framför allt är det Rättssäkerhetsprojektet. Från början enbart min ”baby” men allteftersom arbetet framskridit – uppskattat av många. Metodboken har blivit en dörröppnare med avgörande betydelse för den respekt RFS numera möts av från de myndigheter som beviljar oss statsbidrag och arvsfondsbidrag. 

Efter diskussion med företrädare i regeringskansliet arbetar vi nu med att ta fram underlag till en förordning. Syftet är att försöka skapa en möjlighet till statsbidrag för löpande verksamhet inom området lagreglerade frivilliguppdrag. Ett sådant underlag ska jag jobba med under mina sista veckor som ordförande. En idé om kvalitetsmätning för samtliga våra uppdrag finns också på mitt skrivbord dessa sista veckor. Både Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen är intresserade av att finns med i detta projekt.

Detta är alltså min sista ledare som ordförande i RFS. Jag vill tacka alla som har gett mig uppskattning under de åtta åren på ordförandestolen. Vanligen har vi i styrelsen efter diskussioner lyckats fatta enhälliga beslut och det har inte vid något enda tillfälle hänt att någon styrelseledamot har reserverat sig mot något beslut.

Främst vill jag emellertid tacka alla medarbetarna på kansliet. Det är så lätt att samarbeta med en grupp där alla håller sina överenskommelser och levererar i enlighet med planering. Jag hoppas att den fina andan ska bestå och att RFS också i fortsättningen ska få statsbidrag till utvecklande insatser inom området lagreglerade frivilliguppdrag.

Agneta Zedell
Förbundsordförande

Läs hela nyhetsbrev nr 1 2016 här