RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Om människans förmåga till samarbete

Agneta Zedell2016-02-12

Om ni inte redan läst Lars Bergs utmärkta Kalaharitrilogi vill jag rekommendera den! Här analyserar han människosläktets ursprung, utbredning och utveckling med citat och hänvisningar till modern forskning.

Han framhåller att det är förmågan till samarbete som har medfört att människan kunnat överleva trots mängden farligheter i omgivningen. Han säger också smått skämtsamt att väskan är den avgörande uppfinningen. Väskan möjliggjorde nämligen att den som samlade växter, frukter eller jaktbyten kunde bära hem sina fynd och dela med gruppen.

Så blev förtroendefullt samarbete det som skilde människans gruppbildningar från andra levande varelser. Jag tänker på att dessa tankar faktiskt också finns i många klassiska skildringar. Min far var en utmärkt högläsare och mycket fastnade under mina tidiga barnaår.

Så minns jag tydligt hans läsning av Tegners Fritiofs saga. Här ger kung Bele följande råd till sina söner Helge och Halvdan samt till Fritiof: " I söner, min sol går ned. I endräkt styren riket, i brödrafred, ty endräkt håller samman. Hon är som ringen på lansen, den förutan hans kraft är ingen." Och lite längre fram i eposet talar kung Bele om förtroende: "Välj icke till förtrogen vemhelst som vill – välj en, onödigt är det den andra leta, och världen vet, o Halvdan, vad trenne veta."

Nåväl, för att rätt förstå vikten av ärligt och förtroendefullt samarbete behöver man egentligen bara en stund reflektera över samarbetets fula motsats: illojalitet.

Det är å andra sidan skönt att tänka på vårt förbunds etiska regler som jag tycker är i linje både med den forskning om människans framsteg som Lars Berg återger och med de högstämda tankar som finns hos klassikerna. Det är avgörande för RFS att tänka på den djupare samhörighet som vår värdegrund står för och som leder till framgång i vår verksamhet. Det är också tillfredställande att avsteg mot förbundets etik kan leda till bestämda reaktioner.

Jag hoppas att vi alla hjälps åt att berätta om vår värdegrund vid lämpliga informationstillfällen och att alla nya som tillkommer i våra föreningar får del av den.

Agneta Zedell
Förbundsordförande 

RFS konferens och årsmöte 2016 har tema samarbete. Läs mer och anmäl dig här


Läs hela nyhetsbrev nr 1 2016 här