RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ledare 2016

 • Välkomnandet spelar roll

  "Det gör stor skillnad för mitt personliga engagemang hur frågan om hur ofta jag kan ställa upp utformas - krävande, vädjande eller nyfiket." Jenny Ögren skriver i sin ledare i RFS kommande nyhetsbrev om hur välkomnandet, både av myndighet och förening, spelar roll för den frivilliga samhällsarbetarens engagemang.
  Välkomnandet spelar roll
 • Tack för förtroendet!

  I sin första ledare som ordförande för RFS skriver Jenny Ögren om sin bakgrund inom förbundet. Bland annat har hon varit lekmannaövervakare och arbetade för många år sedan vid RFS kansli. Nu ser hon fram emot att vara med och utveckla förbundet.
  Tack för förtroendet!
 • Rättssäkerhetsprojektet - min stolthet

  I kommande nyhetsbrev skriver Agneta Zedell sin sista ledare som RFS förbundsordförande. Hon reflekterar kring vad som hänt med verksamheten under de senaste tio åren. Mest stolt är hon över Rättssäkerhetsprojektet som haft betydelse för den respekt förbundet numera möts av.
  Rättssäkerhetsprojektet - min stolthet
 • Om människans förmåga till samarbete

  Agneta Zedell skriver i sin ledare i kommande nyhetsbrev om samarbete och nämner bland annat författaren Lars Berg. I sin Kalaharitrilogi framhåller han att det är förmågan till samarbete som har medfört att människan kunnat överleva, trots mängden farligheter i omgivningen.
  Om människans förmåga till samarbete