RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Värdegrunden är vår styrka

Agneta Zedell2015-03-27 

När organisationer ska imponera på varandra blir det ofta viktigt att börja med att nämna antalet medlemmar. Underförstått är då att ju fler medlemmar desto starkare organisation. 

Men antag att bara en del av medlemmarna är aktiva? Hur blir det då med jämförelsen? Om dessutom de aktiva medlemmarna inte strävar åt samma håll ökar komplexiteten i att bedöma styrkan.

Vår styrka i RFS, som jag ser det, är att vi har en uttalad värdegrund beslutad vid årsmöte. Det centrala är att brukaren, patienten, huvudmannen och klienten är i centrum för vårt arbete och att vi är inriktade på att förbättra dennes vardag och livskvalitet.

När vi från styrelse och kansli uppvaktar myndigheter och politiker väcker denna inställning intresse. Det är alltför vanligt att organisationer är mera navelskådande, alltså inriktade på de egna förmånerna. Ytterligare en sak som väcker intresse och också förvåning är att vi kan visa på likheterna mellan de lagreglerade uppdragen och de vinster som inblandade myndigheter och därmed också vi och brukarna kan göra med gemensam rekrytering, samarbete med utbildning och så vidare.

Just nu arbetar vi med en ny ansökan till Arvsfonden. Avsikten är att visa modeller för hur vi kan skapa kvalitetssystem grundat på dokumenterade bedömningar, med viss gemensam frekvens. Att kunna visa att vi som arbetar med de lagreglerade frivilliguppdragen levererar god kvalitet till brukarna ger en utgångspunkt för helt andra diskussioner med lagstiftare och andra beslutsfattare. 

Drömmen är ju då också att myndigheternas insatser gentemot oss blir tydligare och kan påverkas. Men först och främst givetvis, att relationen till brukaren blir sedd och uppskattad. Jag hoppas att det så småningom ska bli självklart att ett godmanskap för ett ensamkommande barn på 18-årsdagen självklart övergår i kontaktpersonsuppdrag. Det måste bli naturligt i våra strävanden att förbättra integrationen av de unga, att de får stöd tills de är flygfärdiga på riktigt.

Agneta Zedell

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev 2 2015