RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Satsa på frivilligkrafterna

Agneta Zedell, RFS ordförande2015-11-25 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser att den nuvarande lagstiftningen om god man för ensamkommande barn bör ses över. En översyn av lagen behövs säkert med jämna mellanrum, men RFS har reagerat med förvåning över en del av SKL:s synpunkter.    

Det gäller främst åsikten att lekmän i rollen som god man inte är lämpligt. Som skäl för detta anger SKL dels att kommunerna har svårt att rekrytera gode män, dels att uppgiften har blivit svår och tidskrävande och att det därför behövs professionella företrädare.    

Det sistnämnda skälet är mycket svårt att förstå. Det ensamkommande barnet som söker asyl här får redan flera professionella företrädare. Ytterligare en tjänsteman är absolut inte önskvärt. Många kommuner har ju för övrigt svårt att rekrytera socialsekreterare så var finns anställningsbara personer och pengar att anställa dem för?    

Det som behövs enligt RFS är en ökad satsning på frivilliga. Den frivilliga som förordnas som god man har en unik roll att slussa in den unga människan i samhället. De frivilliga som åtar sig dessa roller får dessutom en förståelse för de ensamkommandes förutsättningar, som de i sin tur kan förmedla i sina egna nätverk. Det betyder att frivilliga gode män även främjar integrationen.    

Dessutom anser RFS att då godmansuppdraget upphör på ungdomens 18-årsdag ska den frivillige, om det behövs, få fortsätta som kontaktperson efter beslut av socialtjänsten. Vi tror att de flesta 18-åringar behöver ett fortsatt stöd och vill uppmärksamma lagstiftaren på behovet av en lagändring som gör ett sådant erbjudande obligatoriskt.  

Vi inom RFS känner väl till att en del kommuner jämrar sig över svårigheten att rekrytera gode män, men vi vet också att det finns ett stort engagemang från allmänheten och att få kommuner arbetar professionellt med frågan. RFS har i Rättssäkerhetsprojektet visat på hur kommuner kan arbeta effektivt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av frivilliguppdragen.

Läs mer om Rättssäkerhetsprojektet här