RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Kundnyttan" i uppdragen

Agneta Zedell, förbundsordförande2015-05-28 

Det bästa med en ideell organisation är att vi alltid befinner oss i framkanten av utvecklingen. Så fort vi ser ett behov kan vi kasta oss över närmaste papper eller dator och formulera en idé om ett nytt arbetsprojekt.

Vi behöver inte invänta direktiv eller hoppas att någon försiktig överordnad ska våga låta sig övertygas. Vi kan satsa kraft direkt.

Alla har vi väl förargat oss över tidningsartiklar som häller galla över våra uppdrag efter någon enskildhet som inte varit lyckad. Och vi undrar då – hur ska vi få ut information om allt som vi gör bra?

Just nu arbetar vi med en modell som kan ligga till grund för hur kvalitetsmätning skulle kunna se ut i våra uppdrag. Och då talar jag om alla våra uppdrag – alltså att samma mätmodell ska kunna användas antingen man är god man, lekmannaövervakare, kontaktperson eller något annat av våra lagreglerade frivilliguppdrag.  

Om vi kan visa ”kundnyttan” om jag får kalla det så, blir det svårare för media att negligera de goda insatserna, som jag är övertygad om utgör den helt övervägande delen.

”Kundnyttan” står för idén att det är brukaren, klienten, patienten, huvudmannen som ska vara tillfreds med insatsen för att kvalitet ska kunna påvisas. Målet är att brukaren, klienten, patienten eller huvudmannen ska känna sig trygg med insatsen, anse att vi har rätt kompetens, att vi ses med rätt frekvens och att medinflytandet är rimligt med hänsyn tagen till omständigheterna. Mätmetoden blir skattningar i olika former beroende på om funktionshinder eller annat måste vägas in.

Grunden för arbetsmetoden finns redan given i Rättssäkerhetsprojektet. Det handlar hela tiden om att få myndigheterna att inse hur samarbete dem emellan kan ge oss bättre utbildning och andra förutsättningar, ge dem bättre rekryteringsmöjligheter och ge brukaren, klienten, patienten och huvudmannen tydlig och önskvärd kvalitetsnivå.

Någon likartad metod för att mäta kvalitet i våra uppdrag har inte gjorts och än mindre på ett samlat sätt. Det gläder mig oerhört att så många föreningar redan bjudit in alla våra kategorier av uppdragstagare. Ska vi kunna driva kvalitetsfrågorna över alla de lagreglerade uppdragen krävs det ju samarbete mellan myndigheterna och då blir det ju också ett måste att vi står för alla uppdragen både centralt och lokalt. 

För övrigt vet vi nu hur många personer som tar vår typ av frivilliguppdrag. Högskolan Ersta Sköndal gör vart femte år med början 1992 befolkningsstudier av svenskarnas ideella engagemang. Den nu i år genomförda studien visar att personer som tar de lagreglerade frivilliguppdragen utgör 2-3 procent av den vuxna befolkningen, vilket innebär cirka 150 000 personer.

Det finns således potential. Vi lider inte av idétorka och det finns många fler att engagera i våra föreningar.

Läs hela nyhetsbrevet här