RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förändrat föreningsliv

Agneta Zedell2015-09-02

I tidningarna kan vi ibland läsa om det stora demokratiska underskottet. Med detta menas att människor i Sverige i allt mindre utsträckning engagerar sig i föreningslivet. Sedan 1980 har de politiska partierna krympt till en tredjedel av tidigare medlemsantal. Scouterna, för att ta ett annat exempel, har mer än halverats.

Vad betyder detta? Bryr vi oss inte längre om varandra tillräckligt för ideellt engagemang?

Ersta Sköndal högskola har med jämna mellanrum genomförts nationella befolkningsstudier om ideellt arbete. I den senaste undersökningen uppgav 53 % av svenskarna att de utförde någon form av ideellt arbete under 2014, men av dessa uppgav 61% att det ideella arbetet skedde vid endast ett eller ett par tillfällen om året.

Det hela tolkar jag som att människor visst bryr sig om varandra, men att traditionella möten inte längre prioriteras. Man vill gärna hjälpa andra men i friare former. Jag tror att informationstekniken och andra samhällsförändringar har lett till att traditionella organisationsformer inte längre känns lika aktuella som enda metod för att diskutera, få inflytande och bidra till beslut. 

Titta bara på Missing people. I akutlägen har mängder av personer snabbt engagerat sig och infunnit sig på plats för att hjälpa till att söka efter saknade personer. 

Förmodligen kommer sociala medier i ännu större utsträckning att ersätta personliga möten i olika former. Eller så gör den digitala tekniken att de personliga mötena uppvärderas. Jag kan i alla fall notera att RFS inte har halverats sedan 1980. Ovan nämnda studie visar också att cirka 150 000 personer har lagreglerade frivilliguppdrag. Alltså människor som, precis som vi RFS-are, kan ha behov av att möta andra med liknande uppdrag för att utbyta erfarenheter.

Självklart ska vi vara uppmärksamma och fundera över våra egna verksamhetsformer. Jag tror mycket på vårt beslut att öppna föreningarna för alla uppdrag. Det ger en ökande respekt och tyngd då vi träffar representanter från myndigheter och politikområden, det ger oss en unik framtoning och det ger brukarna stöd av bättre rustade frivilliga.

Agneta Zedell
Förbundsordförande