RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vi sätter dem vi stödjer i fokus

Agneta Zedell, RFS förbundsordförande2014- 05- 26 Tema för RFS årsmöte har denna gång varit generositet - ett vackert ord som står för ett tillstånd som känns gott och ädelt och det är tilltalande att beskriva sig själv som generös.

Att vara generös, vad handlar det om? Först och främst betyder det ett krav på att höja blicken från de egna behoven och från de vardagliga bagatellerna.  Att istället sätta den andra människan i centrum, i vart fall under den stund då vi möts för att finnas till hands för varandra.

Att sätta den andra människan i centrum betyder att öva sig i öppenhet och att försöka fälla ut sina känsligaste antenner. Det är viktigt att öva upp sin kapacitet för mottagning av andra människors trevande signaler, alltså att öva sig i det som vi brukar kalla empati. Det är en svår övning eftersom den lättaste vägen givetvis är att utgå från det jag själv vill ge bort av, alltså att låta mitt eventuella överflöd styra det jag satsar på för den andra människans räkning. Det är krångligare att verkligen försöka förstå vilka handlingar, och kanske i ändå högre grad, vilka ord som har en positiv laddning och en stimulerande effekt för en annan människa.

Kan en myndighet vara generös, finns det orsak att fråga sig. Jag har ofta funderat över hur det känns att vara biståndsbedömare. Ta till exempel en äldre dam som kontaktar socialtjänsten och säger ”om jag får hjälp med snöskottning så kan jag bo kvar här i min villa”. Och biståndsbedömaren måste svara att ”Du kan få dammsugning av två rum och kök”.  ”Men hasa runt med dammsugaren kan jag klara själv, det är snöskottning jag behöver”, säger den äldre damen.

Sådana replikskiften måste i längden ge en yrkesskada. Så mycket bättre att kunna svara: ”Du kan få hjälp med det du själv väljer två timmar per vecka”. Då har myndigheten intagit en generös attityd och förstått att kommuninnevånaren i detta fall är en vuxen mentalt kapabel människa.

Lyckligtvis tror jag att en omsvängning är på väg. Jag tror dessutom att kommunerna skulle spara pengar på att ge medborgarna ett större inflytande över kommunala tjänster eftersom de flesta vill klara så mycket som möjligt själva och bara ansöker om det nödvändiga.

I våra frivilliguppdrag tror jag att generositet ofta kan avspegla sig i hur vi använder språket. Hur vi ger uttryck för glädje och uppmuntran, hur vi bejakar den andras uppfattningar,  hur vi ger stöd till försök och initiativ.Och för egen del,  finns det något bättre än att se en annan människa lysa upp av glädje under ett samtal?

Agneta Zedell
RFS förbundsordförande 

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev 3 i Social Qrage