RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Tjänstesektorn måste söka andra vägar"

Agneta Zedell2014-11-20 Vi pratar ofta om hur viktigt det är att sätta tydliga mål och att sedan följa upp att vi når hela vägen fram. När vi sedan ska formulera målen och vara överens om dem blir det ganska svårt att hitta rätt ord.

Ännu svårare är det att bli överens om hur och om målen nås, och hur de kan dokumenteras. Samtidigt säger vi också ständigt att det är viktigt att få uppskattning för allt det som vi gör bra. 

Hittills har jag inte upptäckt att någon av våra samarbetsmyndigheter är särskilt bra på att formulera mål. Tvärtom blandas ofta mål och metod ihop och mätbarheten finns det följaktligen inte heller någon samsyn om.  En fabrik som tillverkar stolar har inte samma problem. Alla kan vara överens om hur stolen ska se ut, hållbarhet, färger, lämpligt pris – allt kan noteras i mätbara tal och formuleras i tabeller av olika slag. Den som gör de vackraste stolarna blir beundrad av arbetskamraterna och får förhoppningsvis också uppskattning i lönekuvertet.

Tjänsteproduktion är inte lika synlig och låter sig inte heller fösas in i samma typ av tabeller. Ändå vet jag av erfarenhet att var och en av er vet mycket bra med vilken kvalitet ni arbetar. Då arbetspasset är slut händer det att man tänker: Idag har jag verkligen gjort en mycket bra insats. På samma sätt kan man andra dagar känna att just idag har jag inte lyckats prestera det jag egentligen vill uppnå.

Det som sker i tanken då är en kvalitetsuppföljning baserad på kunskap och erfarenhet i en komplicerad tjänsteproduktion. Det förargliga är bara att den inte blir synlig för alla inblandade. Hur kommer det sig att det finns denna skillnad mellan vars och ens egen uppfattning av kvalitet och de data vi lyckas fästa på pränt och göra synliga? Jag tror att det är vår vana vid tabeller som spökar.

Tjänstesektorn måste söka andra vägar. Eftersom myndigheterna inte visar framfötterna här så får vi göra det själva. För närvarande skissar vi på en ny arvsfondansökan.  Vi tänker oss att genom riktade intervjuer fånga in vad alla inblandade noterar som ”bäst” i olika tjänster.

Med alla inblandade menar jag representanter för inblandade myndigheter, frivilliga och mottagare av våra tjänster. Genom att systematisera vilka inslag i vår tjänsteproduktion som flertalet beskriver som kritiska iakttagelser, alltså kritiska i bemärkelsen avgörande i både positiv och negativ bemärkelse, kan vi få fram ett system med ett fåtal variabler som med bestämd frekvens läggs under lupp av de inblandade. Det handlar om att vaska fram ett fåtal, men ändå tillräckligt stort antal faktorer som vi kan vara överens om styrker kvalitet. Det kanske låter krångligt så här på skissnivå, men jag vet att det inte är så svårt utan istället inspirerande. 

Agneta Zedell
RFS förbundsordförande 

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev 6 2014

Läs hela nyhetsbrevet här