RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Att vara engagerad

Agneta Zedell, RFS förbundsordförande2014-02-18 I november läste jag i pressen uppgifter från en global Gallup-undersökning som väckte många tankar. Den handlade om hur många människor som är engagerade på sin arbetsplats, eller inte är det.


Gallup hade delat upp de anställda i tre kategorier: engagerade, inte engagerade och aktivt urkopplade. De engagerade beskrevs som de enda människorna i en organisation som ”skapar nya kunder” och alltså för organisationen framåt. I denna grupp återfinns bara 16 procent av de anställda i Sverige, konstateras av Gallup.

De oengagerade kommer till jobbet, syns och stör så litet som möjligt, de dödar tid och väntar på lunch eller rast. Här finns flertalet, i Sverige 73 procent av de anställda. De aktivt negativa, i Sverige 11 procent, är mer eller mindre ute efter att skada arbetsgivaren/företaget.

De svenska siffrorna visade sig vara något bättre än övriga 19 undersökta länder i Västeuropa.  Bäst siffror fanns i USA och Kanada där 29 procent var engagerade. Näst bäst är Australien och Nya Zeeland med 24 procent.(Artikel i Dagens industri 2013-11-16.)

Nu frågar jag mig: hur kommer det sig att arbetslivet lyckas lägga en död hand över så många människor? Och vad blir följden, eller följderna rättare sagt? För att människor inte ska bli sjuka förutsätter jag att de hittar något att satsa på utanför arbetsplatsen. Är det här det ideella engagemanget kommer in?

Jag tar för givet att alla vi som valt frivilliguppdrag gör det av intresse och engagemang. Det säger sig självt att som god man, kontaktperson, övervakare eller stödperson finns inget utrymme att sitta och vänta på lunch eller rast och det finns inte heller utrymme att skada uppdragsgivaren om vi bortser från planerad brottslighet som ju aldrig helt kan förebyggas och undvikas.

Vad kan arbetsgivare, till exempel stat och kommuner, lära sig av detta? Jag tror att människor engagerar sig då de har inflytande över sina uppdrag, då de kan förlägga arbetet i tiden så att det bäst passar övriga ansvarsområden i livet, då det finns för individen intressanta problem att lösa och då återkopplingen från omgivningen är snabb och uppmuntrande. Jag tror också det är viktigt att mötas av en attityd av jämlikhet och god tro, i den meningen att vi alla kan något som är viktigt för framgång i uppgiften.


Jag hoppas att det är detta vi i RFS representerar. Det är viktigt och riktigt att vara stolta över det engagemang vi tillsammans visar.

Agneta Zedell
RFS förbundsordförande

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 1 2014 i Social Qrage