RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Att leva utan uppmuntran

Agneta Zedell, förbundsordförande2014-04-07 Går det att leva utan uppmuntran? Kanske om man är en vis filosof, en asketisk eremit, en hängiven munk eller nunna eller kanske en hänsynslös fatalist. Men alla vi andra - vi vanligt osäkert folk?

Jag tror att utan uppmuntran och uppskattning blir vi så småningom osynliga, till och med i egna ögon. I sagorna verkar det ju spännande då hjälten kastar över sig en osynlighetsmantel, men i verklighetens värld är det ett livsfarligt tillstånd, som vi kan göra vad som helst för att komma ur.

Lögn, svek, brott, självmord, vad som helst för att bli synliga, åtminstone för någon. Långa perioder måste man ju förstås leva på skåpmat och peppa sig själv genom att tänka på stunder av uppskattning. En del människor kanske lyckas leva hela livet på det kärleksförråd som föräldrarna gav.

I arbetslivet är det ju en rättighet att bli uppmärksammad genom medarbetarsamtal, företagshälsovård och referenser. Men vad får du som frivillig? Måste till exempel överförmyndarens återkoppling inskränka sig till "granskad utan anmärkning"?

2009 kom Språklagen. Där sägs i 11§: "Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt". Jag tolkar det som att vi var och en har rätt att förstå vad myndigheter menar med sina beslut. Och myndigheten måste inte alls inskränka sig till att citera lagtext i sina beslut. Och om de ändå väljer att göra det, är det ingenting som hindrar att lagtexten förtydligas i vanligt språkbruk. Tvärtom, det är önskvärt enligt språklagen! Och ingenting alls hindrar myndigheten att utöver beslutet haka på orden: Bra jobbat!

Annars vet ju alla vi frivilliga egentligen att glädjen och uppmuntran skapas i kontakten med den vi försöker underlätta livet för. Men det är ändå oerhört viktigt att beslutande myndighet uppmärksammar våra insatser när det går bra och inte bara då det går dåligt, för då tycks ju alltid "vårdat, enkelt och begripligt" språk finnas till hands.

Agneta Zedell

RFS förbundsordförande 

 

 Ladda ner RFS nyhetsbrev 2 2014 här