RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Jag är stolt över RFS värdegrund"

Agneta Zedell, RFS förbundsordförande2014-10-13 ”Vad håller jag egentligen på med?” – är en fråga som ibland hejdar mig i vardagen. Det händer när något blivit för mycket rutin, rentav slentrian.

Då känns det som om den yttre formen dominerar över innehållet. Det jag sysslar med har blivit ett avskalat skelett utan blodomlopp. Verklighetsförankringen har flugit sin kos. Detta händer mig ibland när bagateller i min omgivning förstoras upp oproportionerligt och kräver mycket energi, i form av möten, mail och telefonsamtal utan att tillföra ett enda dugg till dem vi är till för. 

Det händer också ibland när jag ska skriva svar på remisser. Just nu kämpar jag med ett remissyttrande över förslag angående framtidsfullmakter. Ett förslag som inte bara är snårigt rent juridiskt utan också berör mig personligen. Kanske det snart är dags för mig själv att skriva en framtidsfullmakt till min dotter. Skulle jag i så fall vilja ha dessa fyrkantiga otydliga och synnerligen okänsliga regler, frågar jag mig. 

Fördelen för oss som arbetar som frivilliga i de lagreglerade uppdragen är ju att lagstiftningen inte begränsar oss i alla lägen så som fallet är för tjänstemän, som också måste beakta arbetsbelastning och kostnadseffektivitet.  Vi kan generöst sträcka oss utöver lagens minimum.  Vi kan ha ett etiskt förhållningssätt som visar vad vi menar med kvalitet i uppdragen.

Jag känner mig stolt över RFS etiska riktlinjer och den värdegrund som formuleras där. Det är en styrka att kunna berätta om vår värdegrund för myndighetsföreträdare och andra samarbetspartners. Det är en styrka för mig och hoppas jag för alla i RFS att känna att detta är själva meningen med det vi gör, med den här värdegrunden kan jag svara mig själv på den inledande frågan och bottna i verkligheten.

Jag citerar här några meningar:”Som frivillig samhällsarbetare har du en dubbel funktion. Du är ett stöd för en enskild person och ska arbeta tillsammans med den enskilde i syfte att stärka hans/hennes förmåga att kunna leva ett gott och självständigt liv. Du ska också förebygga och medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att vara en medborgare med insyn i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Frivilligt samhällsarbete ska alltid bygga på ett erkännande av alla människors lika värde.”

Agneta Zedell
RFS förbundsordförande 


Fakta RFS värdegrund:

RFS etisk riktlinjer kallas numera värdegrund efter årsmötesbeslut maj 2014. Innehållet är detsamma men formuleringarna har ändrats lite. 

Läs RFS värdegrund här

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev 5 2014

Läs hela nyhetsbrevet som pdf här