Våra behov i kritiska lägen - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Våra behov i kritiska lägen

Agneta Zedell, förbundsordförandePublicerad i: SocialQrage 

2011-02-01:

Det händer ibland att vi alldeles oförutsett drabbas av händelser som de flesta av oss helt saknar beredskap för. Eller kanske tydligare uttryckt, utan förvarning kan vi förlora fotfästet och hamna i ett svart hål.

En sådan händelse kan vara då en medmänniska i vår närhet väljer att avsluta sitt liv, eller försöker göra det, men räddas i sista stund. Att stå bredvid i en sådan stund är som att plötsligt vandra i ett okänt landskap och att där möta egna tidigare helt okända reaktioner. Det kan kännas ödsligt och på ett mycket primitivt sätt hotande. Flyktlust, förträngning och alla möjliga förvräng­ningar av verkligheten slår knut på förståndet.

Frågorna kan inte längre besvaras.
”Har jag varit en dålig vän?”
”Hade jag kunnat förutse detta och göra något?”
”Anade jag något men vände bort blicken?”

Att enbart resonera med sig själv efter en händelse där djupt existentiella värderingar kanske ställs på sin spets kan bli tungt. Alltför tungt, — i synnerhet då det handlar om ett sådant ansvar som ligger i de lag­reglerade uppdragen.

Jag har personligen två sådana upplevelser, båda ligger nu ganska långt bakåt i tiden. Den ena kvinnan var en vän och den andra en av mina första egna terapipatienter under min anställning som kurator på akut­psykiatrisk klinik. Det är upplevelser där jag väl minns många tydliga detaljer och sannolikt kommer dessa minnen alltid att följa mig.

Det borde vara självklart för kommunerna att erbjuda hjälp till våra uppdragstagare under liknande svåra omständigheter. Dessvärre är det ju inte så. Den försäkring som Kriminalvården erbjuder övervakarna omfattar inte heller krissamtal. Jag hoppas att alla vet att den försäkring som ingår i RFS medlems­avgift ger möjlighet till krissamtal och jag hoppas också att den möjligheten verkligen blir utnyttjad när den behövs.

Agneta Zedell, förbundsordförande
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Foto: Sören Andersson