RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyhetsbrev 4 2017

Välkommen till RFS nyhetsbrev nummer 4 2017. En tryckt version sänds till lokalföreningarnas medlemmar. Den digitala versionen går ut till alla medlemmar som vi har mejladress till, samarbetsparter och andra intresserade!

INNEHÅLL: Det här numret har tema värdet av förening. RFS önskar att alla myndigheter som ansvarar för frivilliga samhällsarbetare ser värdet av en förening. Här berättar några tjänstepersoner om möjligheterna med att samarbeta med en förening som för fram de frivilligas röster. Ingrid H Amrén berättar är värdet med föreningen för henne är att få träffa andra, höra om andras bekymmer och glädjeämnen.

 • "Att driva föreningen ger glädje"

  Värdet med föreningen för mig är att jag får träffa andra, höra om andras bekymmer och glädjeämnen, berättar Ingrid H Amrén, ordförande och en av grundarna för nya föreningen Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare.
  "Att driva föreningen ger glädje"
 • "En välfungerande förening fördel för alla"

  RFS önskar att alla myndigheter som ansvarar för frivilliga samhällsarbetare ser värdet av en förening. Här berättar Jenny Dunberg vid överförmyndaren och två andra tjänstepersoner om varför de tycker det är viktigt med samarbete.
  "En välfungerande förening fördel för alla"
 • Förening ger kunskapspåfyllning

  I Göteborg finns en lång tradition av samarbete mellan frivård och förening. Frivårdsinspektör Greger Österdahl berättar om samarbete och vad det ger - både för lekmannaövervakare och frivård.
  Förening ger kunskapspåfyllning
 • Slit som gav resultat

  Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.
  Slit som gav resultat
 • Försäkra dig som god man!

  – Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser om gode mannen eller förvaltaren anses ha varit försumlig, berättar Stefan Ehn, RFS försäkringsmäklare. RFS ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare skyddar dig som råkar göra ett misstag i uppdraget.
  Försäkra dig som god man!
 • RFS om arvoden för frivilliga samhällsarbetare

  I detta dokument förtydligas var Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, står i arvodesfrågan. RFS anser inte att arvodet är det som ska vara avgörande för att åta sig ett uppdrag. Arvodet är en symbolisk summa för den tid och engagemang som den frivilliga lägger ner i sitt uppdrag.
  RFS om arvoden för frivilliga samhällsarbetare
 • Gemensam röst starkare

  RFS kommande nyhetsbrev är fyllt med olika exempel på varför den lokala föreningen är viktig. Jenny Ögren, förbundssordförande, skriver i sin ledare om värdet av föreningen och RFS som röstbärare.
  Gemensam röst starkare