RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyhetsbrev 2 2017

Välkommen till RFS nyhetsbrev nummer 2 2017. En tryckt version sänds till lokalföreningarnas medlemmar. Den digitala versionen går ut till alla medlemmar som vi har mejladress till, samarbetsparter och andra intresserade!

INNEHÅLL: Det här numret har tema att påverka. I det här numret får du läsa om hur frivilliga samhällsarbetare kan påverka genom sin insats för en medmänniska. Du får exempel på hur den som får stöde kan vara med och påverka sin insats. Läs även om hur du som medlem har möjlighet att påverka inom förening.

Läs det digitala nyhetsbrevet här

 • Ledare: Vägen dit är poängen

  Att påverka - genom sitt frivilliguppdrag eller genom sin förening är temat för detta nyhetsbrev. Jenny Ögren, förbundsordförande, skriver om hur din förening kan använda sig av en lokal överenskommelse för att påverka lokala förutsättningar. Vad är då en lokal överenskommelse?
  Ledare: Vägen dit är poängen
 • ”Fortsätt förordna lekmannaövervakare”

  Senaste tiden har RFS sett en oroväckande utveckling vad gäller Kriminalvårdens arbete med lekmannaövervakare. Nu ger Caroline Bengtsson, ansvarig tjänsteman vid huvudkontoret, positiva signaler.
  ”Fortsätt förordna lekmannaövervakare”
 • Barnets rätt att påverka

  I RFS projekt Min rätt – Din roll är ensamkommande barns möjlighet att påverka gode mannens insats en viktig fråga. För att barnet ska kunna vara delaktig måste barnet till att börja med känna till sina rättigheter, berättar Elin Molander, projektledare.
  Barnets rätt att påverka
 • Medlem eller kund?

  Om medlemmar behandlas som kunder kan det minska viljan att vara med och påverka i en lokalförening. – Det här är intressant att reflektera kring, både i föreningarna och för oss centralt, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
  Medlem eller kund?
 • Förening påverkade arvodessystemet

  Förra året uppmärksammade Hallands godman- och förvaltarförening frågan om schablonersättning för gode män till ensamkommande barn. Överförmyndaren har nu genomfört föreningens förslag.
  Förening påverkade arvodessystemet