RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stödlinje för barn som flytt till Sverige

2018-01-17

Till Rädda Barnens Stödlinje på flera språk kan barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige ringa anonymt och kostnadsfritt för att prata om vad de vill. Även gode män för ensamkommande barn kan ringa för att få tips om bemötande av barn i målgruppen som mår dåligt

Numret är 0200–77 88 20. Stödlinjen är öppen alla dagar i veckan kl 15-18. Samtalsstödjarna talar arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Ett vanligt samtal kan handla om allt från hur boende, skola och hälsovård fungerar i Sverige till att ge samtalsstöd vid svåra känslor som saknad, sorg, ovisshet och oro. 

Stödlinjen startades som en tillfällig och tidsbegränsad insats för att fylla ett akut behov hösten 2015. Många flydde till Sverige och vi på Rädda Barnen ville ge barn och unga anonymt och kostnadsfritt samtalsstöd på sitt modersmål. Vi ser att behovet kvarstår. Många unga som ringer oss känner stor ovisshet inför framtiden och mår psykiskt dåligt. Om du vill veta mer, gå in på www.raddabarnen.se/helpline eller ring oss med dina frågor.