RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag

2018-08-13

Regeringen har beslutat att utvidga utredningen Framtidens socialtjänst och förlänga utredningstiden. 

Utredningen får i uppdrag att förtydliga barnrättsperspektivet mot bakgrund att riksdagen beslutat att göra Barnkonventionen till svenska lag.

Utredaren får även ett förtydligat uppdrag att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha.

Utredningen får även uvidgat uppdrag avseende socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt gällande ärenden som gäller LVM och LVU.

Utredningen leds av Margareta Winberg.

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020.

Läs mer på regeringens webbplats