RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Regeringens politik för civilsamhället

2018-05-30

I början av maj lämnade regeringen skrivelsen ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” till riksdagen.  

I skrivelsen presenteras regeringens viktigaste insatser för ett starkt och självständigt civilsamhälle.

Bland annat föreslås:

  • Under 2015–2018 har gjorde organisationerna ett viktigt arbete riktat till asylsökande och nyanlända. Regeringen gav stöd till verksamheten i flera omgångar.
  • Regeringen har infört en ny modell för dialog med civila samhället. Så kallade Sakråd, vilket är en ny arbetsmetod antagen av hela Regeringskansliet för att ta del av civilsamhällets expertis och förbättra regeringens beslutsunderlag.
  • Expertmyndigheten Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks för att öka och sprida kunskap om det civila samhället. Förstärkningen syftar bl.a. till ökad samverkan mellan myndigheter, utvecklat kunskapsstöd för det civila samhället och ökad kunskap om hinder för underrepresenterade grupper att delta i det civila samhället.
  • Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över demokrativillkoren i statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer
  • Regeringen har lagt fram förslag till riksdagen som ska underlätta för de organisationer som vill erbjuda välfärdstjänster samt gjort satsningar på socialt företagande som också inkluderar idéburet företagande.

 

Läs pressmeddelandet här