RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Höjt prisbasbelopp

2018-09-07

Regeringen har beslutat att öka prisbasbeloppet till 46 500 kronor för 2019. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. Detta påverkar kommuners beräkning av arvoden för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, gode män och förvaltare.

Kommunernas arvoden för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, gode män och förvaltare grundar sig på prisbasbeloppet. Höjningen av prisbasbeloppet påverkar också huvudmän som får stöd av god man eller förvaltare, eftersom arvodet till gode mannen betalas av huvudmannen om hans/hennes inkomst överskrider 2,65 prisbasbelopp och/eller om huvudmannen har tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp. Om huvudmannens tillgångar är mindre betalar kommunen arvodet.

Prisbasbeloppet justeras årligen och används bland annat inom trygghetssystemen, pensionerna och inom skattesystemet.

Läs regeringens pressmeddelande