RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna

2018-03-22

Ordförande i överförmyndarnämnden Helsingborg, Carl-Johan Carlborg, skriver i en debattartikel i Dagens samhälle att regelverket som styr ställföreträdar- och överförmyndarverksamheten är i akut behov av en översyn. Han vill däremot behålla de ideella krafterna eftersom de tillför ett viktigt samhällsperspektiv och sparar resurser. 

Så här skriver Carl-Johan Carlborg bland annat: "Såväl SKL som Riksrevisionen är tveksamma till om ställföreträdarskap fortsatt skall bygga på frivilliga ideella krafter. Vi ser betydande fördelar med att slå vakt om detta, eftersom det ger en i sammanhanget värdefull lokal samhällsförankring i stället för myndighetskaraktär. Dessutom är systemet mycket kostnadseffektivt. I Norge bygger ställföreträdarskap fortsatt på idealitet och frivillighet. I Finland har man valt att professionalisera ställföreträdarskap, vilket lett till kraftiga ökade kostnader för verksamheten. På vissa begränsade områden kan det dock vara klokt att överväga professionella insatser."

Läs debattartikeln i Dagens samhälle