RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nya riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället

2018-08-28

Nu är de nya riktlinjerna för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället klara. 

- Vi vill öka kunskapen om civilsamhället och inspirera till bättre samverkan. Civilsamhällets olika aktörer kan med fördel vandra mellan verksamhetsgrenarna och följa klienterna under verkställigheten. Då är det viktigt att som medarbetare ha kännedom om dem och samverka på likartade och fungerande sätt, säger frivårdsdirektör Lennart Palmgren i en artikel på Kriminalvårdens intranät. 

– Civilsamhällets roll i Kriminalvården ska inte underkattas. Tvärtom bidrar det med ovärderliga perspektiv och resurser som kompletterar det Kriminalvården är bra på, säger anstalts- och häktesdirektör Hanna Jarl i samma artikel.

Med civilsamhället menas till exempel ideella organisationer och föreningar, lekmannaövervakare och förtroendemän.

Riktlinjerna börjar att gälla från och med 1 september 2018.

 

Ladda ner riktlinjerna (pdf)