RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

JO kritiserar isolering på häkte

2018-02-15

I januari och februari 2017 gjorde Justitieombudsmannen, JO, oanmälda inspektioner på sju svenska häkten, rapporterar Ekot. 

Förvarstagna och vanliga häktade isoleras och berövas inte sällan sina rättigheter utan skäl, skriver JO och kallar situationen oacceptabel.

Läs delar ur JO:s sammanfattning i utlåtandet: 

"... Inspektionerna visar att förvarstagna utlänningar som placeras hos Kriminalvården vistas under avsevärt sämre förhållanden, och utan samma möjligheter att åtnjuta sina lagstadgade rättigheter, jämfört med de som är placerade i Migrationsverkets förvar. I häktet Huddinge placeras förvarstagna utlänningar ofta under liknande förhållanden som gäller för häktade med restriktioner. Det innebär att en förvarstagen kan vara inlåst i sitt bostadsrum 23 timmar om dygnet...

Häktesinspektionerna visar också att även häktade utan restriktioner är isolerade på ett sätt som motsvarar de förhållanden som gäller för häktade med restriktioner. Detär självfallet inte acceptabelt. Kriminalvården måste därför se till att dessa intagna uppmärksammas särskilt och utgångspunkten måste vara att de ska ges möjlighet att vistas i gemensamhet såvida det inte finns skäl att placera en intagen i avskildhetenligt 2 kap. 5 § häkteslagen. ..."

Läs eller lyssna på Ekots inslag

Läs JO:s utlåtande