RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ensamkommande får behålla god man efter överklagan

2018-03-02 

Barnrättsbyrån skriver om tre domar från förvaltningsrätten som gett ensamkommande unga, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, rätt att behålla sitt boende och god man. De har även tagit fram en mall för överklagan.

Barnrättsbyrån skriver: "Förvaltningsrätten konstaterar att åldersuppskrivningen, som gjorts av Migrationsverket, inte har rättsverkan för andra myndigheter förrän beslutet om uppehållstillstånd vunnit laga kraft. En myndighet som t.ex. socialtjänsten och överförmyndarnämnden kan enligt Förvaltningsrätten alltså inte enbart gå på Migrationsverkets bedömning av ålder när de fattar sina beslut. Dessa domar har resulterat i att de berörda ungdomarna som blivit uppskrivna i ålder har fått behålla sitt boende och sin god man. Vi vet dock att vissa stadsdelsförvaltningar överklagat besluten till högre instans så frågan är inte helt avgjord än."

Barnrättsbyrån bifogar en mall för överklagan som de använt sig av.

Läs Barnrättsbyråns text