RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Certifiering av gode män

2018-03-06 

Nacka kommun skriver på sin webbplats att de är först med att certifiera gode män.

Så här står det på Nacka kommuns webbplats:

För att bli certifierad ska en god man visa att hen:

  • verkar utifrån huvudmannens fokus,
  • har kompetens och förståelse för uppdraget,
  • har genomgått en grundutbildning,
  • har klarat kunskapstest,
  • lämnar in korrekta redovisningar i rätt tid och
  • håller sig uppdaterad och deltar i utbildningar.

Certifieringen är giltig i tre år därefter får gode mannen göra ett nytt kunskapstest för bibehållet certifikat. Certifikatet kan också återkallas om det skulle behövas. I slutet av 2017 hade överförmyndarenheten certifierat 18 gode män.

Läs på Nacka kommuns webbplats