RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

App testas i frivården

2018-03-05 

Snart lanserar Kriminalvårdens app Utsikt, som ska ge stöd åt dem som dömts till frivård. RFS var med i projektets referensgrupp och föreslår att klienten använder appen tillsammans med sin lekmannaövervakare. 

Just nu testas appen av frivårdspersonal och klienter i Norrköping.  
   
Ett syfte med appen är att ge klienterna fler verktyg kopplade till behandlingen.

- Kalender och påminnelser om handläggarsamtal och behandlingstillfällen är en del. En annan del är att klienterna kan få sina övningar från samtal och behandlingsprogram i appen och kan spara svaren samt sina mål där, säger Jerry Simonsson,  produktägare och kravställare på Kriminalvården.

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats