RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utskott vill se över godmanssystem

2017-03-17 

Civilutskottet vill se över hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Förslaget ska debatteras i riksdagen 22 mars.

Den 1 januari 2015 började nya regler om överförmyndare, gode män och förvaltare att gälla. Förändringarna handlade bland annat om enskilda personers rätt att välja företrädare, länsstyrelsens tillsyn av gode män, gode mäns och förvaltares rätt till utbildning och krav på deras kompetens och kvalifikationer.

Civilutskottet  vill nu följa upp hur reglerna fungerar och i samband med det se över hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Förslag på förbättringar är bättre utbildning för gode män och förvaltare, ett offentligt ställföreträdarregister, ett nationellt blankettsystem och ett system för enhetlig redovisning. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Detta är ett av fyra förslag från civilutskottet som ska debatteras i riksdagen 22 mars.

Läs mer på riksdagens webbplats