RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Uppdaterad faktabok om kriminalvård

2017-02-08 

Nu finns en uppdaterad version av boken Människan, brottet, följerna. Som medförfattare till denna utgåva finns Bente Resberg, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet. 

Förlaget Natur och kultur skriver: "Boken ger en kunskapsbaserad överblick av brottsligheten i Sverige samt av svensk kriminalvård och kriminalpolitik. Utifrån aktuell forskning beskrivs alltifrån brottsutvecklingen och rättsväsendets organisation till kriminalvårdens program för att minska återfall i brott och situationen för brottsoffer."

I kapitlet frivårdskapitlet beskrivs lekmananövervakarinsatsen, RFS och den metodbok som förbundet tagit fram i Rättssäkerhetsprojektet. I kapitlet om samverkan nämns RFS besöksgrupper. 

Läs mer om boken här