RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Svårt få kontaktperson vid LSS-bostad

2017-03-07

Riksförbundet FUB skriver debattartikel i tidskriften ETC om försämrad kvalitet i LSS-insatser. De skriver också om att det blivit svårare att få kontaktperson enligt LSS för dem som bor i boende enligt LSS, fastän det enligt förarbetena inte ska vara så.

FUB skriver bland annat så här i sin debattartikel: "Det är svårt att få kontaktperson och ledsagning när man bor i bostad enligt LSS, trots att det, enligt förarbetena, inte ska finnas några hinder att få detta vid behov. Kontaktperson nekas till exempel med hänvisning till att personen inte är isolerad, då han/hon har kontakt med anhöriga och andra medboende. Det visar om något på bristande förståelse för vad insatsen kontaktperson är tänkt att innebära!"

Läs debattartikeln på ETC:s webbplats

Läs sammanfattning på FUB:s webbplats