RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

SiS tar fram metod för unga sexförövare

2017-10-31 

Statens institutionsstyrelse, SiS, utvecklar under hösten en metodbok som stöd för ungdomshem som möter unga förövare av sexuella övergrepp.

Ungefär var tredje LSU-dömd (LSU, Lagen om sluten ungdomsvård) är i dag dömd för sexualbrott.

– Förslagen ska alltså vara genomförbara inom ramen för SiS ordinarie behandlingsverksamhet. Vi vill påverka de faktorer som påverkar återfall i sexbrott, som att hantera komplexa sociala situationer, känslomässiga svängningar, impulsivitet och attityder som stödjer övergrepp, säger Niklas Långström, professor och barnpsykiater, samt ledare för projektet inom SiS.

Läs mer på SiS webbplats