RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

SKL vill ha ny lag kring gode män

2017-04-10

SKL, Sveriges kommuner och landsting, vill att regeringen tillsätter en utredning som ser över och utformar en ny lagstiftning om överförmyndare, gode män och förvaltare.

Läs pressmeddelandet på SKL:s webbplats