RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Riksrevisionens rapport om statens ansvar kring gode män

2017-12-15

Riksrevisionen har lämnat sin rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. 

Riksrevisionen anser att det behövs en utredning som ser över systemet i sin helhet, samt föreslår att den kan leda till anställda gode män och förvaltare i vissa fall.

I en artikel på Riksrevisionens webbplats står:

Granskningen visar att det inte bara är tillsynen som har brister, utan systemet som helhet. Det förklaras bland annat av att uppdragen har blivit fler och mer komplexa samtidigt som det har blivit svårare att rekrytera ideella ställföreträdare. Dessutom finns det stora skillnader mellan överförmyndare. De är organiserade på olika sätt, har olika rutiner och gör olika bedömningar av till exempel en god mans lämplighet. Detta i kombination med att systemet till stora delar bygger på gammal lagstiftning riskerar rättssäkerheten. Riksrevisionen har tidigare uppmärksammat problemen men grundläggande brister kvarstår.

– Flera av de problem vi sett förklaras av bristen på en myndighet med ansvar för frågan på central nivå. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det gäller samhällets mest utsatta, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Läs rapporten här