RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27

Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73.

Läs mer på regeringens webbplats