RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyheter för överförmyndare

2017-09-20 

I SKL:s Nyhetsbrev för överförmyndare beskrivs rättsfall samt utlåtanden från JO. 

JO riktar kritik mot överförmyndare för bristfällig och långsam handläggning av entledigande av god man.

JO anser också att överförmyndaren bör lämna ut uppgiften om vem som är god man till ett ensamkommande barn till socialförvaltningen. 

Läs mer här