RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Man med kontaktperson beviljades ej ledsagare

2017-06-07

Kammarrätten i Sundsvall gav omsorgsnämnden rätt som nekat man ledsagare för utlandsresa, skriver Zeteo nyheter. 

Zeteo nyheter skriver: "En man i behov av ledsagning för att kunna resa utomlands nekats bistånd enligt SoL för detta. När Omsorgsnämnden i Borlänge nekade honom ledsagningen överklagade han beslutet och vann bifall i förvaltningsrätten. Men nu fastställer kammarrätten nämndens beslut. Mannen är redan beviljad kontaktperson och kan delta i kommunens dagverksamhet. Den sökta insatsen bedöms därför inte som nödvändigt för att han ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå."

Mål 88-17