RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lund samarbetar kring frivilliga

2017-09-22

Lunds kommun har, inspirerad av RFS metodbok, tillsatt en arbetsgrupp som arbetar gemensamt kring utveckling av de frivilliga samhällsarbetarna.

I dagsläget är det överförmyndare, socialtjänst och lokalförening som ingår i arbetsgruppen, men gruppen önskar att frivård och patientnämnd kan vara en del av samarbetet längre fram. Lunds frivilliga samhällsarbetare tog initiativet till samarbetet och är en viktig motor för det pågående utvecklingsarbetet. 

Arbetsgruppens utredning och förslag har nu godkänts av överförmyndarnämnden och skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ladda ner arbetsgruppen utredning. 

Ladda ner RFS metodbok