RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kvinna i serviceboende nekad kontaktperson

2017-06-09

Zeteo nyheter skriver att Kammarrätten i Göteborg gav kommunen rätt som avslagit ansökan om kontaktperson. 

Enligt kommunen var hennes behov av social samvaro tillgodosedda eftersom hon bodde med en sambo i ett serviceboende, hade hemtjänst, god man, daglig verksamhet och bekanta. Kvinnan överklagade bland annat för att hon inte kunde delta i serviceboendets aktiviteter om inte hennes sambo var med och fick rätt i förvaltningsrätten. Kammarrätten menade att eftersom hon nu beviljats bostad med särskild service kan hon fullt ut delta i boendets aktiviteter och behöver ingen kontaktperson.

Målnummer:129-17