RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

JO kritiserar avsaknad av motivering

2017-05-12 

En förvaltare var missnöjd med överförmyndarnämndens beslut om sänkt arvode och att det inte motiverades. Ärendet anmäldes till Justitieombudsmannen, JO, som kritiserar att motivering saknas, skriver Hela Hälsingland. 

JO konstaterar att det var fel att arvodesbeslutet saknade en motivering, trots att det handlade om myndighetsutövning mot förvaltaren och beslutet gick henne emot. Nämnden skulle ha motiverat beslutet, helst i dess helhet men i varje fall i de delar som gick förvaltaren emot, skriver Hela Hälsningland.

Läs artikeln i Hela Hälsingland