RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

God man kvar vid åldersuppskrivning

Bild artikel i Dagens samhälle2017-02-20 

Dagens samhälle skriver om kommuner som låter ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven behålla sitt boende och god man - i de fall de väntar på en överklagandeprocess.

Lerum är en kommun som agerat på detta vis, trots att kommunen inte får ersättning från Migrationsverket. 

Överförmyndaren i Lidköping överklagade Migrationsverkets beslut att dra in ersättningen för god man för barnet som fått sin ålder uppskriven. Kommunen fick rätt i förvaltningsdomstolen. Migrationsverket har nu överklagat till kammarrätten.

Dagens samhälle uppger att även Gullspång, Falköping, Karlsborg, Grästorp, Alingsås och Malmö är kommuner som valt att låta barnen behålla behålla boende och god man. 

Artikeln var införd i Dagens samhälle nr 6 2017