RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fortsatt rätt till kontaktperson

2017-05-18 

En kvinna som varit beviljad kontaktperson sedan 2009 får rätt till fortsatt insats av kammarrätten, skriver Zeteo nyheter.

Zeteo nyheter skriver: "Kvinnan som bor i särskilt boende med personal, har aktiviteter fem dagar i veckan och har besök av sin pappa varannan vecka. Det bedömde underinstanserna vara tillräckligt goda levnadsvillkor och att kvinnan därför inte längre hade behov av insatsen. Men Kammarrätten i Göteborg gör en annan bedömning med hänvisning till att ingenting egentligen har förändrats sedan det gynnande beslutet 2009, och att kvinnan därför har rätt till fortsatt insats."

Målnummer 6917-16