RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förslag om höjt arvode till ställföreträdare

2017-04-19 

Överförmyndarenämnden i Kristinehamn har föreslagit att arvodet till ställföreträdare ska höjas från tio till tolv procent av basbeloppet, skriver Kristinehamnsposten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig under tisdagen bakom förslaget och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt nämndens förslag. Detta under förutsättning att övriga kommuner som representeras i nämnden fattar samma beslut.

Lär artikeln i Kristinehamnsposten