RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Enkät om att tvångsvårdas

2017-11-07

Nu är Civil Rights Defenders och RSMH:s årliga enkät om hur det är att vara tvångsvårdad. 

Enkäten vänder sig till personer som varit intagna för psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk tvångsvård, missbrukarvård eller sluten ungdomsvård, någon gång de senaste fem åren. Syftet är att inhämta synpunkter från dem som har egen erfarenhet av vården för att se var det finns brister och vad som fungerar bra. 

Läs mer och hitta länk till enkäten