RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Efterlyser diskusson om lekmannaövervakarens roll

2017-10-09

Om lekmannaövervakarens roll i dagens frivård skriver Christer Skaghammar, frivårdsinspektör, i Tidskrift för Kriminalvård, Tfk.

Christer Skaghammar uttrycker i sin text oro för den rejäla minskning av insatsen lekmannaövervakare som skett senaste tiden. Han efterlyser en diskussion om hur lekmannaövervakarens uppdrag och roll ska se ut i den moderna frivården.

Avslutningsvis skriver han: "Som med allt organisationsarbete där en förflyttning i en viss riktning önskas behövs ledningens stöd, engagemang och uthållighet. Om frivården börjar arbeta i den riktning som jag skissat ovan är det min förhoppning att lekmannaövervakarfrågan hamnar i fokus igen och att utvecklingsarbetet kan starta på allvar." 

Läs tidskriften som pdf på Tfk:s webbplats