RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dom om rätt till kontaktperson enligt LSS

2017-09-21

Kammarrätten i Göteborg ger en 25-årig autistisk och synskadad kvinna rätt till kontaktperson enligt LSS, skriver Zeteo nyheter. 

Zeteo nyheter skriver bland annat: "Kvinnan nekades av både kommun och förvaltningsrätt tio av de 16 timmar insats kontaktperson som hon sökt... Kammarrätten anser dock inte att hennes boendestöd eller övriga insatser och aktiviteter innebär att hon får sina behov av fritidsaktiviteter och samvaro med andra tillräckligt tillgodosedda och att hon därför har rätt till insatsen kontaktperson enligt LSS. Insatsens omfattning och varaktighet överlämnas till kommunen att bedöma."

Mål 945-17