RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brukarrevision av insatsen stödperson

2017-09-13

En brukarstyrd brukarrevision av insatsen stödperson har genomförts i Jönköpings län. 

Sammanlagt har 11 personer, som har eller har haft stödperson, intervjuats. Alla intervjupersoner var positiva till sin stödperson. Många hade haft sin stödperson  länge och uppgav att personkemi för det allra mesta är bra. Samtidigt visar undersökningen information om rätten till stödperson inte alltid nått fram eller uppfattats av patienterna. 

I rapportens rekommendationer lyfts framförallt informationsbriste fram: Informationen från vården måste bli bättre – och anpassas så att personen förstått. 

Ladda ner rapporten som pdf